Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen van een dagvaarding hangen af van het type dagvaarding dat u heeft ontvangen. Het is belangrijk de twee hoofdrechtsgebieden te onderscheiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de dagvaarding:

  • Strafrecht (gevolg: u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit)
  • Civiel recht (gevolg: u moet voor de rechter komen om een geschil met een andere burger of onderneming te laten beslechten)

Gevolgen in het strafrecht

Een dagvaarding in het strafrecht betekent dat u zich als verdachte moet verantwoorden voor de strafrechter. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt u van het plegen van een strafbaar feit. In de dagvaarding wordt de verdenking vermeld en welk strafbaar feit het betreft. Op grond van de dagvaarding moet u een advocaat inschakelen die uw verdediging kan verzorgen. De dagvaarding heeft in het strafrecht dus het gevolg dat u voor de rechter moet komen en wellicht straf krijgt. Een advocaat kan u exact vertellen welke straf boven uw hoofd hangt en kan u voorzien van de nodige juridische bijstand. Neem contact op met een strafrechtadvocaat.

Gevolgen in het civiel recht

Het civiel recht (of: burgerlijk recht of privaatrecht) gaat over de verhoudingen tussen burgers, en deels over de verhouding burger-overheid. Onder ‘burger’ vallen ook ondernemingen. Een groot verschil met het strafrecht is dat partijen zelf het recht moeten activeren. Zij moeten de rechter aanroepen om een oordeel te vellen over een geschil dat de partijen hebben.

Het directe gevolg van de dagvaarding is dat de ene partij iets vordert (eist) van de andere partij en de rechter vraagt de vordering toe te wijzen. De ene partij moet iets doen, bijvoorbeeld betalen. Ook het tegenovergestelde is mogelijk: het vorderen van een nalaten. Een voorbeeld is het verbod langer bepaalde inbreukmakende goederen te verkopen. In de meeste civiele procedures is procesvertegenwoordiging (inzet van een advocaat) niet nodig. Alleen bij zaken met een belang groter dan EUR 25.000 of in bepaalde familierechtelijke procedures bent u verplicht een advocaat in te schakelen.

De ontvanger van een dagvaarding kan via de conclusie van antwoord verweer voeren tegen de eis.  Ook is het mogelijk een tegenvordering in te dienen via de conclusie van antwoord: de eis in reconventie. Hoor en wederhoor is een van de belangrijkste beginselen in het procesrecht. Via de conclusie van antwoord kan een vordering worden erkend of worden betwist. Na deze eerste schriftelijke ronde zal de rechter een vervolgbeslissing nemen in de zaak. Vaak vindt er een comparitie plaats (een zitting). Pas als de rechter voldoende geïnformeerd is zal een eindvonnis volgen. Daarna is vaak hoger beroep mogelijk.

De rol van een advocaat

Of het nou gaat om een civielrechtelijke of strafrechtelijke dagvaarding, de gevolgen van een dagvaarding en rechtszaak zijn vergaand. In strafzaken loopt u de kans dat u een hoge straf opgelegd krijgt en in civiele zaken kunt u worden veroordeeld tot vergoeding van schade en soms moet u de proceskosten betalen. Een advocaat is er voor u om de negatieve gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Dagvaarding check

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Stuur ons een scan, foto of kopie van de dagvaarding en onze advocaten kunnen u binnen korte tijd informeren wat u moet doen. Niet reageren op de dagvaarding betekent doorgaans dat de eis wordt toegewezen. Uw gegevens worden te allen tijde met de grootste discretie behandeld.

Strafrecht dagvaarding?
Moet u voor de strafrechter verschijnen? Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat staat u graag bij. Ook pro deo. Neem contact op!


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Dagvaarding Hoger beroep Zitting rechtbank Conclusie van antwoord Eis Betekening Exploot Verzoekschrift opstellen Advocaat Procedure Pro deo Verzet Verstek Strafrecht Werkwijze Gevolgen

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 28

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19