Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om op een bepaalde tijd bij een bepaalde rechter te verschijnen. In veel procedures leidt de dagvaarding de juridische procedure in. De dagvaarding kan verdeeld worden in twee groepen:

  • De strafrechtelijke dagvaarding. U wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit.
  • De civiele dagvaarding. U heeft een geschil met een andere burger of onderneming.

In beide dagvaardingsprocedures kan een advocaat u van dienst zijn. Soms bent u zelfs verplicht een advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld in familiezaken of zaken met een groot belang.

Betekenis van de dagvaarding

De dagvaarding zorgt ervoor dat een onafhankelijke rechter zich over een juridisch geschil of over een strafzaak kan buigen. Als de dagvaarding wordt uitgebracht, worden de gedagvaarde partijen op de hoogte gebracht dat het geschil of het strafbare feit aan de rechter wordt voorgelegd. Dit betekent echter niet dat partijen onderling niet een oplossing voor hun geschil kunnen zoeken. Tot de uitspraak van de civiele rechter of totdat een strafzaak aanvangt met een zitting, kunnen partijen een schikking treffen.

Soms worden partijen op gezag van de rechter de gang opgestuurd om een laatste keer te proberen tot een schikking te kunnen komen. In het strafrecht kan de officier van justitie tot de zitting de dagvaarding intrekken of een strafbeschikking of sepot opleggen.

Inhoud dagvaarding

De dagvaarding bevat in het civiel recht een eis. De eis kan inhouden een geldsom, een verbod of een verklaring van recht. De eis moet voorts worden onderbouwd. Ook worden de bewijsstukken in de dagvaarding genoemd. Naast de eis en de onderbouwing daarvan worden ook de partijen, hun woon- of vestigingsplaats genoemd.

In het strafrecht bevat de dagvaarding altijd het strafbare feit dat aan de verdachte ten laste wordt gelegd. Ook wordt vermeld wanneer en waar het feit begaan zou zijn door de verdachte. De officier van justitie roept de verdachte via de dagvaarding op om op een bepaalde tijd voor een aangewezen strafrechter te verschijnen. Welke rechter dit zal zijn hangt af van het verweten feit.

Uitbrengen of ontvangen?

Een dagvaarding kan enerzijds worden uitgebracht en anderzijds worden ontvangen. Er zijn altijd ten minste twee partijen bij de dagvaarding betrokken. De eisende partij stelt de dagvaarding (eventueel via een advocaat) op en verstuurt deze via een gerechtsdeurwaarder naar de verwerende partij. Of u nou een dagvaarding uitbrengt of ontvangt, een advocaat kan u in alle gevallen bijstaan en voorzien van juridisch advies.

Advocaat verplicht?

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Of wilt u juist iemand dagvaarden? In veel procedures is de inschakeling van een advocaat verplicht. Ook wanneer een advocaat niet verplicht is, is het aan te raden een advocaat in te schakelen. Het procesrecht is zeer ingewikkeld en men dient rekening te houden met strikte regels omtrent de dagvaarding en de geldende termijnen.

Dagvaarding check

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Stuur ons een scan, foto of kopie van de dagvaarding en onze advocaten kunnen u binnen korte tijd informeren wat u moet doen. Niet reageren op de dagvaarding betekent doorgaans dat de eis wordt toegewezen. Uw gegevens worden te allen tijde met de grootste discretie behandeld.

Strafrecht dagvaarding?
Moet u voor de strafrechter verschijnen? Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat staat u graag bij. Ook pro deo. Neem contact op!


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Dagvaarding Hoger beroep Zitting rechtbank Conclusie van antwoord Eis Betekening Exploot Verzoekschrift opstellen Advocaat Procedure Pro deo Verzet Verstek Strafrecht Werkwijze Gevolgen

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 28

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19