Verzoekschrift (in ontslagzaken en familiezaken waaronder de echtscheiding)

De verzoekschriftprocedure dient ter verandering van een bepaalde rechtstoestand. Burgers kunnen via een verzoekschrift de rechtbank verzoeken een bepaalde situatie te veranderen. Een bekend voorbeeld is het verzoekschrift tot echtscheiding, waarin de partners of één van de partners ontbinding van het huwelijk verzoekt. De verzoekschriftprocedure verloopt anders dan de dagvaardingsprocedure. Neem contact op met een advocaat verzoekschrift voor het opstellen van een verzoekschrift.

Verschillen dagvaardings- en verzoekschriftprocedure

In tegenstelling tot de dagvaardingsprocedure, waarbij het gaat om verschillende belangen, hebben verzoekschriftprocedures meestal tot doel om de rechter te vragen een wijziging aan te brengen in een bestaande onderlinge rechtsverhouding tussen twee partijen.

Daarnaast hoeft een verzoekschrift niet door een deurwaarder te worden betekend aan de andere betrokken partij of partijen. De griffie van de rechtbank zorgt ervoor dat alle partijen op de hoogte worden gebracht van het verzoekschrift (uitzonderingen daargelaten; echtscheiding op tegenspraak).

Ook wordt geen verstek verleend als de belanghebbenden bij de procedure niet verschijnen. Als laatst eindigt de procedure niet met een vonnis, maar met een beschikking.

Neem contact op met een advocaat verzoekschrift voor het opstellen van een verzoekschrift.

Verzoekschriftprocedures

Geschillen die via een verzoekschriftprocedure aan de rechter voorgelegd worden zijn:

  • Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege gewichtige reden.
  • Conflicten omtrent appartement(srecht). Appartementseigenaren kunnen de kantonrechter een voorziening verzoeken.
  • Verzoek i.v.m. uitzonderingen vanwege strijd met Handelsnaamwet
  • Verkoop goederen uit onverdeelde erfenis i.v.m. te betalen schuld
  • Verzoek tot echtscheiding
  • Verzoek tot faillietverklaring

Het verzoekschrift moet door de verzoeker of diens advocaat worden ingediend bij de griffie van het gerecht dat bevoegd is de zaak te behandelen. Bij een gerecht of procedure waarvoor de verplichte procesvertegenwoordiging geldt, moet de advocaat het verzoekschrift ondertekenen.

Neem contact op met een advocaat verzoekschrift voor het opstellen van een verzoekschrift.

Advocaat verzoekschrift

Als een verzoekschrift opgesteld moet worden, spelen er vaak grote belangen. Het is daarom ook in zaken waarvoor de verplichte procesvertegenwoordiging niet geldt, verstandig een advocaat het verzoek op te laten stellen. Zo bent u verzekerd van een juist verzoek dat ook nog een juridisch onderbouwd is. Bovendien loopt u dan niet de kans dat u het verzoekschrift moet aanpassen of aanvullen als het wordt geweigerd.

Ook belanghebbenden kunnen door een advocaat worden bijgestaan indien zij verweerschrift willen indienen. In het verweerschrift kan een tegenvordering (reconventioneel verzoek) worden ingediend. Ook kan een advocaat belanghebbenden bijstaan als het komt tot een zitting.

Neem contact op met een advocaat verzoekschrift voor het opstellen van een verzoekschrift.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Dagvaarding Hoger beroep Zitting rechtbank Conclusie van antwoord Eis Betekening Exploot Verzoekschrift opstellen Advocaat Procedure Pro deo Verzet Verstek Strafrecht Werkwijze Gevolgen

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 28

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19