Conflict en eis

Aan elke dagvaardingsprocedure ligt een conflict ten grondslag. Het civiel recht is heel breed, dus de aard van de zaak kan in verschillende rechtsgebieden liggen en de rechtsgebieden kunnen ook overlap hebben. Een advocaat kan uw geschil vertalen naar een juridisch geschil en uw eisen in een dagvaarding vastleggen. Neem contact op met een advocaat dagvaarding om uw zaak te bespreken.

Conflict en advocaat dagvaarding

Een conflict kan zodanig escaleren dat enkel een juridische procedure duidelijkheid kan scheppen. Partijen kunnen in dat geval een rechter vragen om een oordeel. Voorbeelden van dergelijke conflicten zijn:

 • Woninguitzetting en inroeping huurbescherming
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst door werkgever
 • Procedure kennelijk onredelijk ontslag
 • Geldvordering en betwisting door schuldenaar
 • Merkinbreuk
 • Opzegging abonnement
 • Loon tegoed door werknemer
 • Wanprestatie, schadevergoeding en contractbreuk
 • Leveringsproblemen

Voordat een juridisch geschil aan de rechter voorgelegd kan worden is het nodig dat partijen eerst zelf de nodige handelingen verrichten. Deze kunnen bestaan uit: overleg, onderhandeling, herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen. Als al deze stappen geen uitkomst bieden rest er nog maar een oplossing: een gang naar de rechter. De eisende partij zal de andere partij dagvaarden en een eis formuleren. Neem contact op met een advocaat dagvaarding als u een geschil heeft en dit aan de rechter wilt voorleggen.

Eis en advocaat dagvaarding

In een civiele procedure moet de partij die de dagvaarding uitvaardigt een eis hebben. De eiser zal tevens de gronden van de eis moeten formuleren. Het ingeroepen recht moet worden omschreven. Als het gaat om een geldvordering, moet de eiser aangeven dat hij en de gedaagde een overeenkomst hebben gesloten. De eiser moet tevens aangeven – op grond van de feiten en omstandigheden – welk gevolg hij hieraan verbonden wil zien. Het moet de gedaagde immers mogelijk worden gemaakt zich te verdedigen tegen de vordering. De eisende partij moet voorts de bewijsmiddelen vermelden.

Naast de eis in de hoofdzaak kan de eiser ook nevenvorderingen opnemen in de dagvaarding. Voorbeelden van nevenvorderingen zijn;

 • De uitvoerbaarheid bij voorraad. Dit houdt in dat na een veroordeling de eiser het vonnis meteen tenuitvoer kan leggen.
 • Veroordeling van de gedaagde in de proceskosten.
 • Vergoeding van wettelijke rente.
 • Oplegging van een dwangsom

Schikking

Vanaf het moment dat de dagvaarding wordt betekent tot aan de het eindvonnis blijft het mogelijk dat partijen er onderling uitkomen, zonder dat de rechter een definitief oordeel heeft gegeven omtrent het conflict. Een schikking houdt in dat partijen zonder rechterlijke tussenkomst tot een oplossing komen. Regelmatig wordt tijdens de procedure een schikking bereikt. Zeker wanneer partijen onderling vorderingen hebben, is een schikking veelvoorkomend. Niet alleen de partijen zelf (en de advocaat), maar ook de rechter kan aansturen op een schikking. Zo kan de rechter de partijen samenbrengen in de rechtszaal om te komen tot een schikking (schikkingscomparitie). Daarnaast kan de rechter de partijen tijdens een zitting de gang opsturen als laatste kans om samen tot een oplossing te komen.

Het bereiken van een schikking is niet vrijblijvend. De schikking zal worden opgenomen in een proces-verbaal en moet worden ondertekend door alle partijen. De schikking die is vastgelegd in een proces-verbaal levert een executoriale titel op. Dit hout in dat de schikking kan worden afgedwongen zonder verdere tussenkomst van de rechter.

Dagvaarding check advocaat

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Stuur ons een scan, foto of kopie van de dagvaarding en onze advocaten kunnen u binnen korte tijd informeren wat u moet doen. Niet reageren op de dagvaarding betekent doorgaans dat de eis wordt toegewezen. Uw gegevens worden te allen tijde met de grootste discretie behandeld.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Dagvaarding Hoger beroep Zitting rechtbank Conclusie van antwoord Eis Betekening Exploot Verzoekschrift opstellen Advocaat Procedure Pro deo Verzet Verstek Strafrecht Werkwijze Gevolgen

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 28

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19