Verzoekschrift ontvangen

De dagvaardingsprocedure is de meest bekende procedure. Er is echter ook nog een andere procedure die in civiele zaken vaak wordt gebruikt. Dit is de verzoekschriftprocedure via een verzoekschrift. Deze procedure lijkt veel op de dagvaardingsprocedure, maar is anders. De verzoekschriftprocedure wordt veel gebruikt in familiezaken. De inschakeling van een advocaat is vaak verplicht en in gevallen waarin dat niet zo is, vereist de complexheid van de procedure vaak toch juridisch advies. Neem contact op met een advocaat verzoekschrift.

Verschillen dagvaardings- en verzoekschriftprocedure

In tegenstelling tot de dagvaardingsprocedure, waarbij het gaat om verschillende belangen, hebben verzoekschriftprocedures meestal tot doel om de rechter te vragen een wijziging aan te brengen in een bestaande onderlinge rechtsverhouding tussen twee partijen. Daarnaast hoeft een verzoekschrift niet door een deurwaarder te worden betekend aan de andere betrokken partij of partijen. De griffie van de rechtbank zorgt ervoor dat alle partijen op de hoogte worden gebracht van het verzoekschrift (uitzonderingen daargelaten: echtscheiding op tegenspraak). Ook wordt geen verstek verleend als de belanghebbenden bij de procedure niet verschijnen. Als laatst eindigt de procedure niet met een vonnis, maar met een beschikking. Hoger beroep tegen een beschikking is vaak mogelijk. Neem contact op met een advocaat voor het uitbrengen van een verzoekschrift.

Procedure verzoekschrift

Het is van groot belang dat de juiste procedure wordt gevolgd als het gaat om het voorleggen van een geschil aan de rechter. Of er een dagvaarding of verzoekschrift moet worden uitgebracht hangt af van het onderliggende geschil.

Voorbeelden van verzoekschriftprocedures:

  • Conservatoir beslag
  • Ontbinding van een arbeidsovereenkomst
  • Ontbinding van een huurovereenkomst
  • Aanvraag faillissement
  • Verzoek tot echtscheiding en andere familierechtelijke procedures
  • Verzoek tot aanstellen curator, bewindvoerder of mentor

De wet bepaalt welke procedure gevolgd moet worden. Als niet voor de juiste procedure gekozen wordt, zal de eiser of verzoeker in de gelegenheid worden gesteld zijn verzoek aan te vullen of te herstellen. Dit kost vaak tijd en geld. Laat u daarom vooraf informeren of vertegenwoordigen door een advocaat verzoekschrift.

Advocaat verzoekschrift verplicht?

De verzoekschriftprocedure is vaak sneller en goedkoper dan een dagvaardingsprocedure. Dat betekent niet dat de inzet van een advocaat niet nodig is. Sterker nog, bij de verzoekschriftprocedure spelen vaak grote belangen. Zeker in ontslag-, huur- en familierecht zaken is de bijstand van een advocaat van groot belang. Het gaat immers om uw baan, woning en familiebanden. In echtscheidingszaken geldt dan ook verplichte procesvertegenwoordiging: u moet zich laten bijstaan door een advocaat.

Verzoekschrift check advocaat

Heeft u een verzoekschrift ontvangen? Stuur ons een scan, foto of kopie van het verzoekschrift en onze advocaten kunnen u binnen korte tijd informeren wat u moet doen. Uw gegevens worden te allen tijde met de grootste discretie behandeld.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Dagvaarding Hoger beroep Zitting rechtbank Conclusie van antwoord Eis Betekening Exploot Verzoekschrift opstellen Advocaat Procedure Pro deo Verzet Verstek Strafrecht Werkwijze Gevolgen

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 28

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19