Strafrecht dagvaarding

De dagvaarding in het strafrecht heeft een fundamenteel ander karakter dan de dagvaarding in het civiel recht. De dagvaarding zorgt er namelijk voor dat u zich moet verantwoorden voor de strafrechter, omdat het Openbaar Ministerie (OM) meent dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. Een dagvaarding krijgt u thuisgestuurd of wordt u uitgereikt door de politie of in de gevangenis. Vaak kan een advocaat uw zaak behandelen op basis van pro deo. De werkzaamheden van een advocaat zijn dan voor u vrijwel kosteloos. Neem contact op met een advocaat strafrecht dagvaarding.

Strafrecht dagvaarding, en nu?

Als u bent gedagvaard in het strafrecht betekent dat voor u dat u op een bepaald tijdstip voor een bepaalde rechter moet verschijnen ter verantwoording. Een aantal rechter behandelen strafzaken:

  • Politierechter. Een alleenzittende rechter die maximaal één jaar celstraf kan opleggen. Deze rechter behandelt de eenvoudigere zaken.
  • Meervoudige kamer bij de rechtbank. De meervoudige kamer van de rechtbank heeft drie rechters die de complexere en omvangrijke zaken behandelt.
  • Gerechtshof.  Voor bepaalde specifieke procedures en het hoger beroep moet u bij het gerechtshof verschijnen.

Bij welke rechter u moet komen hangt af van het gepleegde feit. De strafrecht dagvaarding vermeldt altijd bij welke rechter u moet verschijnen.

Voorbereiding op de strafzaak

De strafrecht dagvaarding vormt het startpunt voor uw verdediging. De dagvaarding vermeldt welk strafbaar feit u zou hebben gepleegd, waar u het heeft gepleegd en op welk tijdstip. Deze gegevens zouden u in staat moeten stellen een verdediging op te bouwen. Voordat de behandeling ter zitting is begonnen kunt u de onderzoeksrechter (de rechter-commissaris) bepaalde onderzoekswensen verzoeken. U moet wel altijd een gerechtvaardigd belang bij dit verzoek hebben. Een voorbeeld van een onderzoekswens  is het horen van getuigen en/of deskundigen.

Naast de onderzoekswensen kunt u ook getuigen en/of deskundigen opgeven aan de officier van justitie die tijdens de behandeling van uw zaak moeten verschijnen.

Intrekking of bezwaar strafrecht dagvaarding

In sommige gevallen is de intrekking van de dagvaarding mogelijk. Tot het onderzoek ter zitting heeft aangevangen heeft de officier van justitie namelijk de bevoegdheid de dagvaarding in te trekken. Soms is het bewijs dun en kan een advocaat aansturen op een strafbeschikking, (voorwaardelijk) sepot of transactie. De dagvaarding kan dan worden ingetrokken.

In andere gevallen is het mogelijk bezwaar te maken tegen de dagvaarding middels een bezwaarschrift. Of een dergelijk bezwaarschrift in uw zaak kans van slagen is hangt af van alle feiten en omstandigheden. Een advocaat kan uw zaak beoordelen en bezien of bezwaar kans van slagen heeft. In het algemeen is een bezwaarschrift bij voorbaat kansloos.

Advocaat dagvaarding strafrecht

Strafzaken hebben vervelende gevolgen voor verdachten. Zij leven in onzekerheid en moeten vaak lang wachten op een oordeel van de rechter. Daarnaast hangt hen een hoge straf boven het hoofd en zijn er bijkomende moeilijkheden zoals een strafblad en de weigering van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Een advocaat dagvaarding strafrecht kan deze nadelige en bezwarende gevolgen zo veel mogelijk beperken. Zelf uw verdediging voeren is af te raden.

Dagvaarding check advocaat strafrecht

Advocaat Dagvaarding biedt u de mogelijkheid uw dagvaarding vrijblijvend te laten beoordelen. Via onze website kunt u uw dagvaarding uploaden. Een foto, scan of kopie van de dagvaarding volstaat. Binnen enkele uren zal een advocaat contact met u opnemen en met u de gevolgen bespreken.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Dagvaarding Hoger beroep Zitting rechtbank Conclusie van antwoord Eis Betekening Exploot Verzoekschrift opstellen Advocaat Procedure Pro deo Verzet Verstek Strafrecht Werkwijze Gevolgen

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 28

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19