Conclusie van antwoord

De conclusie van antwoord is een belangrijk onderdeel van de civiele dagvaardingsprocedure. De gedaagde krijgt immers de kans te reageren op eisen van de eiser. De conclusie van antwoord komt alleen voor in de civiele dagvaardingsprocedure. Indien u een dagvaarding heeft ontvangen van de officier van justitie, heeft u te maken met een strafrechtelijke dagvaardingsprocedure en kan er geen conclusie van antwoord worden genomen. Het opstellen van een conclusie van antwoord is vanwege de complexheid werk voor een advocaat. Vaak is de inschakeling van een advocaat zelfs verplicht. Neem contact op met een advocaat.

Doel van de conclusie van antwoord

Hoor en wederhoor staan centraal in het burgerlijk (civiel) procesrecht. Via de conclusie van antwoord krijgt de gedaagde de mogelijkheid zijn visie over het geschil te geven.

Let op: als u niet of zonder advocaat in de procedure verschijnt (op de roldatum) of wanneer u geen conclusie van antwoord indient, wordt de vordering van de eiser toegewezen via een verstekvonnis.

Inhoud conclusie van antwoord

De conclusie bevat in ieder geval een aantal formele vereisten zoals: het gerecht, rolnummer, datum van de zitting waarop de conclusie wordt genomen, naam en woonplaats van de gedaagde, etc. Naast deze formele vereisten is de gedaagde vrij de inhoud te bepalen. Een aantal reacties op de dagvaarding zijn mogelijk:

  • Erkenning van de eis en de stellingen van de eisende partij
  • Verweer tegen de eis en stellingen van de eisende partij

Sommige stellingen kunnen zo evident zijn dat deze erkend kunnen worden. Vaak gaat het om feiten of om stellingen die sterk onderbouwd zijn door bewijs. Het is aan de gedaagde en diens advocaat om te bepalen of erkenning de meest geschikte reactie is. Als dat niet zo is kan een verweer volgen. Een verweer kan zich richten tegen bepaalde feiten, vorderingen, hoogte van de vordering of betwisting van bewijs.

Een verweer moet altijd onderbouwd worden. Partijen kunnen niet volstaan met het ontkennen of betwisten van de vordering, maar moeten ook aangeven waarom zij dat vinden. De gedaagde moet voldoende bewijsmiddelen vermelden.

Eis in reconventie

In een geschil komt het vaak voor dat ook de gedaagde meent iets te vorderen te hebben van de dagvaardende partij. Ook dit is mogelijk via de conclusie van antwoord en wel als eis in reconventie. De eis in reconventie is een tegeneis. In veel gevallen biedt de indiening van een eis in reconventie ruimte voor een schikking. Als beide partijen iets van elkaar te vorderen hebben kan immers verrekening plaatsvinden.

Na de conclusie van antwoord

Als de gedaagde een conclusie van antwoord heeft ingediend, bepaalt de rechter wat de volgende stap is. Hij heeft daarbij drie keuzes:

  • Inlassen van een comparitie (zitting bij de rechtbank) via een tussenvonnis
  • Conclusie van repliek door de eiser (reactie op de conclusie van antwoord)
  • Eindvonnis

Welke beslissing de rechter neemt hangt af van de omvang van het geschil, de feiten en de omstandigheden.

Dagvaarding check advocaat

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Stuur ons een scan, foto of kopie van de dagvaarding en onze advocaten kunnen u binnen korte tijd informeren wat u moet doen. Niet reageren op de dagvaarding betekent doorgaans dat de eis wordt toegewezen. Uw gegevens worden te allen tijde met de grootste discretie behandeld.

Strafrecht dagvaarding?
Moet u voor de strafrechter verschijnen? Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat staat u graag bij. Ook pro deo. Neem contact op!


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Dagvaarding Hoger beroep Zitting rechtbank Conclusie van antwoord Eis Betekening Exploot Verzoekschrift opstellen Advocaat Procedure Pro deo Verzet Verstek Strafrecht Werkwijze Gevolgen

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 28

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19