Betekening, eis, nietigheid, herstelexploot, termijnen, verzet

De dagvaarding is gebonden aan een aantal formaliteiten. De inhoud moet namelijk voldoen aan bepaalde wettelijke eisen. De dagvaarding moet juist worden uitgebracht en een eis bevatten die voldoende onderbouwd is. Deze formaliteiten hebben betrekking tot de civiele dagvaardingsprocedure. Schakel direct een advocaat in als u een dagvaarding heeft ontvangen. Zo kunnen fouten in de dagvaarding snel worden aangekaart. Neem contact op met een advocaat.

Betekening

Een dagvaarding moet op een bepaalde manier bij de gedaagde worden bezorgd (betekening). De gerechtsdeurwaarder is belast met deze taak. Hij zal eerst trachten het schriftelijk stuk aan de gedaagde in persoon te overhandigen. Mocht dat niet lukken dan kan hij het overhandigen aan een huisgenoot of in de brievenbus stoppen. Ook bezorging via de post is mogelijk. De gerechtsdeurwaarder doet verslag van de bezorging in het exploot van dagvaarding. Het exploot van dagvaarding bevat altijd de datum van de betekening. Deze datum is van belang om de juiste termijnen in acht te kunnen nemen. Een advocaat kan een uitgebrachte dagvaarding beoordelen of deze voldoet aan de eisen.

Eis

In de dagvaarding is een eis te vinden. De partij die een ander dagvaardt moet iets te eisen hebben. Dit kan zijn een som geld, een verbod, maar bijvoorbeeld ook de ontruiming van een huurwoning. De eis wordt onderbouwd met standpunten, stellingen en bewijsmiddelen. Krachtens het individualiseringsbeginsel moet de eiser stellen en bewijzen, maar hoeft hij niet meer feiten en omstandigheden te stellen dan noodzakelijk zijn om het voorwerp van het geschil te bepalen. Een advocaat kan een eis formuleren en voor u de dagvaarding opstellen of beoordelen.

Nietigheid en herstelexploot

Heel soms komt het voor dat een dagvaarding nietig is. Nietig betekent dat de dagvaarding niet voldeed aan de wettelijke eisen en derhalve niet als dagvaarding geldt. Nietigheid treedt bijvoorbeeld in wanneer de dagvaarding niet de inhoud heeft die de wet eist. Strikt genomen gaat het om het exploot van dagvaarding. De gedaagde kan de nietigheid van de dagvaarding inroepen. Daarnaast is ook de rechter bevoegd de dagvaarding nietig te verklaren, zelfs wanneer de gedaagde niet in het proces is verschenen. Voorbeelden van een aperte nietigheid zijn:

  • Ontbreken van de ondertekening van de akte door de gerechtsdeurwaarder.
  • Ontbreken van de vermelding van de datum van de akte wanneer die noodzakelijk is om de gevolgen van de akte te beoordelen.
  • Het niet vermelden van de bevoegde rechter die van de zaak kennis moet nemen

Om te voorkomen dat een procedure stukloopt op een nietig exploot, is het mogelijk een herstelexploot uit te brengen. Een gebrek dat leidt tot nietigheid kan uiterlijk tot aan de roldatum  – met inachtneming van de termijn van dagvaarding – worden hersteld. Een advocaat kan u daarbij helpen.

Termijnen en verzet

Termijnen zijn in het procesrecht van groot belang. Er moet bijvoorbeeld voldoende tijd zitten tussen het uitbrengen van een dagvaarding en de roldatum om de gedaagde in staat te stellen zich voor te bereiden.

De minimale termijn tussen het uitvaardigen van het exploot van dagvaarding en de roldatum is ten minste één week (7 dagen). Als de gedaagde zich in het buitenland bevindt is de termijn langer. De termijn voor het instellen van hoger beroep bedraagt drie maanden na het eindvonnis. Een advocaat kan namens u tijdig hoger beroep instellen.

Als de gedaagde niet, of niet binnen de geldende termijnen in de procedure verschijnt, zal de rechter doorgaans de vordering van de eisende partij toewijzen. Na het vonnis heeft de gedaagde alsnog de kans de vordering aan te vechten via het rechtsmiddel verzet. Na betekening van het vonnis heeft de gedaagde vier weken de tijd om ‘bezwaar’ te maken tegen het eindvonnis. Dit verkapte bezwaar wordt via een dagvaarding ingediend.

Dagvaarding check advocaat

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Stuur ons een scan, foto of kopie van de dagvaarding en onze advocaten kunnen u binnen korte tijd informeren wat u moet doen. Niet reageren op de dagvaarding betekent doorgaans dat de eis wordt toegewezen. Uw gegevens worden te allen tijde met de grootste discretie behandeld.

Strafrecht dagvaarding?
Moet u voor de strafrechter verschijnen? Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat staat u graag bij. Ook pro deo. Neem contact op!


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Dagvaarding Hoger beroep Zitting rechtbank Conclusie van antwoord Eis Betekening Exploot Verzoekschrift opstellen Advocaat Procedure Pro deo Verzet Verstek Strafrecht Werkwijze Gevolgen

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 28

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19